Ceza hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca Kadıköy avukat hizmetleri arasında,

Ceza yargılaması hukuk yargılamasından farklı olarak özünde kendine has bir yargılama sistemi barındırmaktadır. Yargılamanın en başından sonuna kadar uygulanabilecek usul kurallarına dayanak olarak Ceza Muhakemesi Kanunu bulunmaktadır.

Suçların tanımlarının yapıldığı ve her suç için öngörülen cezaların yer aldığı kanun ise Türk Ceza Kanunudur. Ceza yargılaması başlıca bu iki kanun dışında daha pek çok kanun ve yönetmelik ile de desteklenmektedir. Hukukun her alanında olduğu gibi ceza hukuku alanında da kanun metinleri bir hayli öneme sahiptir.

Ceza Hukukunun İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukuku içerisindeki kanunlarda birtakım ilkelerin gözetilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin başında insanlık ilkesi gelmektedir. Ceza hukuku temel alınarak verilen cezalarda, cezanın insanlık onurunu zedeleyici nitelikte olmaması gerekmektedir. İkinci ilke ise orantılılık ilkesidir.

İşlenen suç ve verilen ceza arasında uygun bir oran olması şarttır. Sayılan ilkeler dışında ceza hukuku bünyesinde daha pek çok önemli ilke bulunmaktadır. Bu ilkeler gerek suç ve cezaların belirlenmesinde gerekse yargılama aşamasının tamamında olmak üzere ceza yargılamasının en başından sonuna kadar etkin şekilde varlıklarını sürdürürler.

Ceza Hukukunda Suç Unsurları Nelerdir?

Bir eylemin suç niteliği kazanması için onu meydana getiren birtakım unsurların var olması gerekmektedir. Suçun hukuki konusu; suç tarafından ihlal edilen çıkardır. Bir başka deyişle, ceza normları ile korunan hukuki yararı ifade etmektedir. Bunun dışında, her suçun bir faili bulunmaktadır.

Ayrıca, her suçun bir mağduru da olmak zorundadır. Bu mağdur kimi zaman bir kişi olabildiği gibi özellikle belirlenen bir kişi dışında kamu da olabilmektedir.

Suçun yapısal unsurları arasında maddi ve manevi unsur bulunmaktadır. Maddi unsur içerisinde üç adet temel kavram vardır. Hareket, netice ve nedensellik bağıdır. Suçun manevi unsuru denildiğinde ise bir suçun kasten veya taksirle işlenmiş olması anlaşılmaktadır. Kast ve taksirin de kendi içerisinde ‘bölümleri’ bulunmaktadır. Kadıköy hukuk bürosu tecrübeli bir avukatı desteği ile süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

error: İçerik korunuyor !!