09:00 - 18:00

İstanbul Avukat

İcra Avukatı

İcra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara icra avukatı adı verilmektedir. İcra hukuku; borcunu vaktinde ödemeyen borçluya karşı, alacaklının isteği doğrultusunda icra müdürlükleri aracılığıyla başlatılan ve devlet tarafından zorla borcun yerine getirilmesini kapsayan hukuk dalıdır. Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklının bunun için borçluya karşı icra müdürlüklerinde icra takibi başlatması gereklidir.

İcra takibi, alacaklı tarafından bizzat başlatılabilir. Ancak, icra hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın başlattığı icra takibi çok daha olumlu sonuçlanacaktır. Çünkü, icra avukatı, icra hukuku alanında uzman olmakla beraber birçok icra dosyası tecrübesine sahiptir. Buna ek olarak, icra dosyasının içeriğine hakimdir. Yaşanabilecek kayıplara karşı ‘önlem alır’.

Düzenlenen icra mahkemesi süreci boyunca iyi bir avukat sayesinde icra takibi süreçleri daha hızlı tamamlanır.

İcra Avukatının Önemi

İcra avukatının geçmişte birçok icra dosyasında tecrübesinin olması, tahsilat işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması adına büyük önem taşımaktadır. İcra avukatı seçimi yaparken işinin ehli olan birini tercih etmek şarttır.

İyi bir icra avukatı, üzerinde çalıştığı dosyayı tüm yönleriyle ele alır. İcra avukatı, kendi sorumluluğu altında olan dava dosyasının taraflarından birisi olan borçlunun mal varlığını en ince ayrıntısına kadar inceler. Borçlunun mal varlığına dair yapılan araştırmalardan sonra haciz işlemleri başlar.

İyi bir icra avukatının icra hukukuna dair tüm prosedürlere ve tebligatlara hakim olması bir zorunluluktur. İcra avukatı, borçlunun mal kaçırmasını önlemek adına gereken tüm önlemleri önceden alma mecburiyetine sahiptir.

İcra Avukatıyla Kimler Çalışmalıdır?

İcra avukatının yalnızca alacaklıya gerekli olduğu söylenemez. Kendisi hakkında icra takibi başlatılan borçlu tarafın yasal haklarını koruması ve süreci kendisi adına en iyi şekilde yönetmesi için mutlaka bir icra avukatıyla çalışması gerekmektedir.

Borçlu kişilerin itiraz sürelerini kaçırmamak adına icra avukatlarından bilgi alması şarttır. Bunun dışında, icra takibinin yapıldığı bazı durumlarda, borçlu olarak gösterilen kişi, borcun kendisine ait olduğunu kabul etmez. Bir kişiye, borçlu olmadığı halde icradan tebligat gelmesi söz konusu olabilmektedir.

Böyle bir durumda, kötü niyetle açılan icra takiplerinin önüne geçmek için icra avukatlarından hizmet almak şart olmaktadır. İcra ve iflas hukuku dalına gire icra takibine itiraz işlemleri için de avukat gerekmektedir.

Fatih Boşanma Avukatı

Fatih Boşanma Avukatı

Fatih boşanma avukatı çalışma alanlarını aile mahkemesi nezdinde görülen boşanma davaları ve bu boşanma davalar ile bağlantılı mal paylaşım, velayet davası, babalık davası ve nafaka

Read More »
Çağlayan İcra Avukatı

Çağlayan İcra Avukatı

Çağlayan bölgesinde icra ve iflas hukuku alanında çalışmakta olan avukatlara Çağlayan icra avukatı denilmektedir. İcra hukuku avukatı icra daireleri nezdinde yapılan işlemler ile icra mahkemesi

Read More »
Zeytinburnu Boşanma Avukatı

Zeytinburnu Boşanma Avukatı

Boşanma davaları ve bunlara bağlı olarak açılan davalar hakkında,  dava ve danışmanlık hizmeti veren avukata Zeytinburnu boşanma avukatı denmektedir. Boşanma sebebine bağlı olarak kanunda belirtilen

Read More »
İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

ilamsız icra takibine itiraz nedir ? Kanun koyucu tarafından alacaklı olduğunu iddia eden kişiye herhangi bir belgeye dayanmaksızın icra takibi yapması imkanı tanınmıştır. İcra takibi

Read More »
kadıköy icra avukatı

Kadıköy İcra Avukatı

Kadıköy icra avukatı, İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denir. İcra ve iflas hukuku alanında çalışan avukatlar, icra daireleri nezdinde yapılan işlemler

Read More »