Son Yazı

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu nedir? TCK madde 151’e göre; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten hatta ayrıca haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi bu suçu işlemiş olmaktadır. Kanunda ‘’mal varlığına karşı işlenen

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik nedir? Hükümlünün cezasının bir kısmını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra cezasının kalan kısmını infaz kurumunda değil de toplumla iç içe bir şekilde sosyal hayata karışarak geçirmesini sağlayan bir kurumdur. Bu uygulama ile kanun koyucu hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmasını, ıslah edilmesini, adaptasyon süreçlerinin daha sağlıklı ve ivedilikle gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Bu kurum hükümlünün koşullu salıverilme

Suçta Tekerrür

Suçta Tekerrür

Suçta tekerrür nedir? Daha önce bir suç işleyip de cezası kesinleşen kişinin sonradan yasada belirtilen süreler içinde tekrardan suç işlemesi halinde daha ağır bir yaptırım sistemine tabi tutulmasını öngören düzenlemeye denir. Burada daha ağır bir yaptırımdan kasıt doğrudan verilen hapis cezasının artırılması değil, koşullu salıverilme sürelerinin kısaltılması ile mahkumun dışarıda geçirebileceği süreyi ceza infaz kurumunda

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespiti davası nedir? Kural olarak her işçinin, çalıştığı süre boyunca işvereni tarafından sigorta bildiriminin yapılması ve primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Fakat uygulamada ne yazık ki bazı işverenler kayıt dışı istihdamı kendi çıkarlarına gördükleri için kanunun zorunlu kıldığı bildirimi yapmamaktadır. İşçilerse işlerinden olma korkusundan dolayı bu durumu istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. İşte hizmet

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu; failin bir takım hileli ve aldatıcı davranışlarda bulunarak mağduru zarara uğratması ve bunun sonucunda da kendisi veya bir başkası lehine fayda sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Bu suç tek başına işlenebileceği gibi birden fazla fail tarafından da birlikte işlenebilmektedir. Dolandırıcılık suçunun birtakım hareketlerin

Mirastan Men Etme

Mirastan Men Etme

Mirastan men etme nedir? Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan ‘’evlatlıktan reddetme’’, ‘’evlatlıktan çıkarma’’, ‘’mirastan çıkarma’’ gibi ifadeler aslında mirasçılıktan çıkarma kurumuna verilen isimdir. Bir diğer deyişle miras bırakanın mirastan pay almaması için yaptığı işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem uygulamada saklı paylı mirasçılar açısından yapılabilmektedir. Saklı paylı mirasçıların kim olduğu bu noktada önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli boşanma nedir? Günümüzde maddiyat, aldatma, aile içi şiddet ya da buna benzer pek çok durumdan dolayı boşanmalar gerçekleşmektedir. Boşanmalarda sebepler değişkenlik gösterirken boşanma çeşitleri de değişiklik gösterebilmektedir. Çekişmeli boşanma ise yıllardır bilenen ve pek çok kişinin başına gelen boşanma türlerindendir. Çekişmeli boşanma, bir tarafın boşanmayı talep ettiği; ancak diğer tarafın boşanmak istemediği boşanma türüdür.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı mesleki olarak ceza alanını seçmiş olan avukatlardır. Bununla birlikte ağır ceza avukatları suçun ağırlığına göre alt sınır belirli bir miktarın üstünde kalan suçlarla ilgilenmektedir. Ağır ceza avukatlığı ceza alanında branşlaşma olmamakla birlikte belirli suçlara ağırlıklı bakılması ile olur. Ağır ceza avukatları ceza avukatlarının yapabildikleri işleri yapabilmekle birlikte yoğunlukla ağır ceza mahkemelerinde görülen

error: İçerik korunuyor !!