Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku hukukun kira hukuku, ticaret hukuku, fikri sınai haklar hukuku gibi birçok alanlarını kapsayan bir hukuk dalı olmakla beraber günlük yaşantımızda ve iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde sözleşmeler tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlenmesinde, tarafların haklarını korunmasında, oluşabilecek problemlerde çözüm yolu bulunması gibi konularda tarafların aralarında yaptığı anlaşmalar olarak kullanılmaktadır. Bu anlaşmalar yazılı yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir.

“Nitekim, sözleşmelerin yazılı olarak yapılması her daim ispat açısından büyük önem taşımaktadır.”

Sözleşmeler hukukuna ihtiyaç, yasaların yeterli olmadığı yerlerde doğabileceği gibi yasaların insanlara çeşitli konularda takdir yetkisi tanımasından da doğabilecektir. Ayrıca sözleşmeler hukukuna ihtiyaç duyulmasının en önemli sebeplerinden biri de ispat hususudur. İnsanlar, ellerinde bulundurdukları bu yazılı belgeler sayesinde haklarını ispat etmekte büyük bir ayrıcalığa sahip olacaklardır.

Önemli bir konuya daha değinmekte de fayda vardır ki her yapılan sözleşme geçerli bir sözleşme olmamaktadır. Eğer ki kanun tarafından bir konu aksi kararlaştırılmayacak şekilde yasaklanmışsa, tarafların aralarında yaptıkları sözleşme bir suç oluşturuyorsa veya sözleşmeyi yapan taraflardan biri akıl hastası veya ergin değil ise tabi ki sözleşme geçerli olmayacaktır. Ayrıca bazı durumlarda sözleşmede ki bir geçersizlik sözleşmenin tamamını geçersiz kılacakken bazı durumlarda sadece ilgili madde geçersiz olacak ve sözleşmenin geri kalanı geçerli olacaktır.

Sözleşmeler hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

Sözleşmeler Hukuku Neden Vardır?

Sözleşmeler, profesyonel iş hayatında her zaman önemini korumaktadır. Günlük hayatta da sözleşmelerin önemini her geçen gün arttırdığından rahatlıkla bahsedilebilir. Bu durumu kısaca örneklemek gerekirse banka kredisi kullandığımızda kredi sözleşmesi, arabamızı sattığımızda veya araba aldığımızda noterde satış sözleşmesi veya ticaret ile uğraşan kişi bir malın satışını yaptığında satış sözleşmesi imzalanmaktadır.

Ayrıca, sözleşmeler hukukun da tarafların sözleşmeler sayesinde elde ettikleri hak ve yükümlülüklere dair bilgilendirmeler içermektedir. Taraflar arasındaki sözleşmelerde birtakım sorunların yaşanması muhtemeldir. Bu bağlamda, tarafların mağduriyetlerini gidermek adına başvuracakları ilk dayanak sözleşmeler hukuku olmaktadır.

Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?

Sözleşmeler hukukunun konusunu sözleşmeler oluşturmaktadır. Sözleşmeler hukukunun içerisinde yer alan sözleşme çeşitlerinin sayısı bir hayli fazla olmakla birlikte en çok karşılaşılan türleri için satış sözleşmesi, kira sözleşmesi ve kredi sözleşmesi sayılabilir.

Sözleşmeler hukukun da yalnızca borç ilişkilerini ele almaz. Borç ilişkileri dışındaki diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de sözleşmeler hukukunun hükümlerinden faydalanılır. Günümüzde, sözleşmeler hukuku alanında kendisini yetiştirmiş nitelikli hukuk danışmanlığı hizmeti veren insanlara duyulan ihtiyaç günden güne artmaktadır.

error: İçerik korunuyor !!