Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku; herhangi bir işletmeyi alakadar eden işlemleri konu alan hukuk dalıdır. İnsanlar arasındaki borç ilişkilerini inceleyen hukuk dalına borçlar hukuku adı verilmektedir. Borç ilişkilerinin çok daha geniş, detaylı, teknik ve bilgi gerektiren kısmı ise ticaret hukukunda olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı, sıradan borç ilişkilerine adi borç ilişkileri adı verilirken uzmanlık ve tekniğin ön planda olduğu, bu görevi meslek olarak yapanların borç ilişkilerine ticari borçlar adı verilmektedir.

Yıllar içerisinde borç ilişkileri, çok daha uzmanlık ve teknik gerektiren bir durum kazanmıştır. Bu sebepten dolayı, hukukta, borçlar hukukundan çok daha ağır şartları bulunan bir hukuk dalı olan ticaret hukuku ortaya çıkmıştır.

  1. Ticaret Şirketlerine Ticaret Hukukunun Danışmanlığı Verilmesi
  2. Ticari Davaların Açılması ve Takibi
  3. Şirket Kurulumu Yapılması Ve Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
  4. Şirket Birleşmeleri Ve Devralmaları

Ticaret Hukukunun Kapsamı

Ticaret hukuku, birçok hukuk dalında olduğu gibi medeni hukuktan türeyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, özel kanun niteliğindedir.

Ticaret hukuku,

bunun yanı sıra deniz ticaret hukukunun kurallarını düzenleyen bir hukuk dalı olmaktadır.

Ticaret Kanunu’nun Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun’un tamamlayıcısı niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu konuya dair ifadeler, Resmi Gazete’de yayınlanarak kendisine yer bulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanun arasında sarsılmaz bir ilişki bulunmaktadır.

Ticari İşletme Hukuku

Türk hukuk sistemi, ticaret hukukunu, ticari işletme olarak kabul etmektedir. Ticaret kanununda yer alan kurallar, ticari hukuk kapsamında bulunmaktadır. Ticari işletmeyi alakadar eden eylem, fiil ve işlemleri düzenleyen diğer kanunlar, ticaret hukuku kapsamına girmektedir.

Çünkü, uygulama alanları, ticaret hukukunun alanlarıdır. Ticaret kanunu, ticaret hukukunun başlıca kaynakları arasında bulunmaktadır. Fakat, Türk Ticaret Kanunu; başlangıç hükümleri, beş kitap ve son hükümlerden meydana gelmektedir. İlk 10 madde, başlangıç hükümlerini oluşturmaktadır.

Beş kitap arasında ticari işletme hukuku, ticaret şirketleri, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku ve deniz ticareti hukuku yer almaktadır. Son hükümler ise 1460 ve 1475. maddeler ile düzenlenmiştir.

error: İçerik korunuyor !!